HJERTERUM

kirke med plads til forskellighed

AKTIVITETER

Er du interesseret i at deltage?

SÓMA-Kids (3-12)

Sóma-Kids er for alle børn i alderen 3-12 år. Vi mødes hver søndag kl. 10.30-12.00 (Samtidig med gudstjenesten). Vi bruger tid på at synge børnelovsange, bibelhistorier fortalt i ord og billeder og forskellige sjove og/eller kreative lege og aktiviteter.
Der er plads til alle børn og vi har det enkelte barn i fokus og vores primære opgave er at hvert barn bliver mødt, set og hørt.
Vi bygger vores Sóma-Kids aktiviteter på materialet fra Børn&Tro, som har mange års erfaring med at formidle bibelen i børnehøjde.

SÓMA-Gudstjeneste

Sóma-Gudstjenester er en "normal" søndags gudstjeneste som er planlagt af Sóma-Kids og Sóma-Gruppen. Det betyder at alle børn og unge aktivt tager del i gudstjeneste. Der er derfor heller ikke normal Sóma-Kids (Børnekirke) denne søndag.

Der afholdes ca. en Sóma-Gudstjeneste hver 2. måned. Sóma-Kids arbejder i emner, og efter hvert afsluttet emne afholdes en Sóma-Gudstjeneste, hvor børn og unge har mulighed for at vise og bidrage med det de har lært og/eller lavet i løbet af det sidste emne.

Derfor vil kirkesalen også ofte være pyntet til anledningen.Sóma-Bandet står for lovsangen ved disse gudstjenester. Og selve gudstjenesten vil bære præg af alternative måde at være sammen om troen gennem fx forskellige måder at bede på, forskellige konkurrencer osv.
Alt sammen formet af det som foregår i henholdsvis Sóma-Kids og Sóma-Gruppen.

SÓMA-Gruppe (13+)

Vi har Sóma-Gruppe hver 2. fredag kl. 17.30-21.00.
Hver gang vi mødes starter vi med at lave mad og spise sammen. Hvad aftenen derefter indeholder varierer fra gang til gang, dog har vi hver gang en andagt med lovsang, bøn og bibelundervisning.

Som udgangspunkt har vi 3 forskellige aftentyper.

  • Koinonia (Fællesskab)
  • Logos (Undervisning)
  • Agape (Praktisk hjælp til personer med behov eller lokalsamfundet)

Formålet med Sóma-gruppen er at grundfæste, udruste, og udfordre de unge i deres personlige tro samt deres individueller gaver og talenter.

SÓMA-Band

DET KREATIVE NETVÆRK

Kom og slip din kreativitet løs og mød andre kreative sjæle. Hvordan du udfolder din kreativitet og om du arbejder med håndarbejde, tegner, maler, blomsterbinding, klippeklistre eller noget helt andet, så er dette lige noget for dig. Kom og få inspiration og sparring med andre.

Alle uanset alder og køn kan deltage.

Medbring: materialer til eget forbrug samt mad til dagen, der vil være kaffe på kanden.

Lørdag én gang om måneden, fra 10-15.
8. januar, 5. februar, 5. marts, 2. april 2022

Karen Pedersen tlf.  30690311

FAMILLIEGRUPPER

Alle kirkens medlemmer er delt ind i familiegrupper. Hvor aktivt man deltager er helt op til en selv.

Familiegrupperne er mindre grupper som mødes i hverdagene, hvor man deler liv sammen og beder for hinanden. Hvad der ellers sker i de forskellige grupper er meget forskelligt fra gruppe til gruppe.  Nogen af grupperne mødes i kirkens lokaler mens andre grupper mødes i private hjem.

Familiegrupperne mødes hver 2. uge (i lige uger).

Hvis man ønsker at blive tildelt en gruppe, så kontakt endelig kirkens ledelse.

KVINDEGRUPPEN

Vi er en flok kvinder der mødes, strikker og hækler men har du andre interesser er du også velkommen til at tage dette med.
Der er også kaffe/the og kage/brød som vi skiftes til at have med.

Vi mødes hver 2. onsdag i ulige uger kl. 19-21 i cafeen i Viborg Frikirke
Hvis det har din interesse og du gerne vil vide mere så kan du kontakte
Karen Pedersen 30690311 eller Elsebeth Solskin Christophersen 30116247

MANDEGRUPPEN

Hvor kommer vi fra? Hvor er vi nu? Og hvor er vi på vej hen?
"Gud bærer os, så vi kan bære hinanden"
Vi deler vores personlige livshistorier og via samvær styrker vi relationer og giver plads til forskellighed.
Udflugter til forskellige spændende seværdigheder eller gæstebesøg kan indgå som en del af mandegruppens aktiviteter. Der er altid kaffe på kanden
Hver 2. onsdag (i ulige uger) kl. 19.00 i kirken
Flemming Jensen tlf. 60687193

BØN

Mandag kl. 10.00 – 11.00
& tirsdag kl. 17.00 – 18.00
i Kirken

Vi samles og beder for kirken, Viborg by, byens andre kirker og personlige bønner